VA­NES­SA & AUS­TIN RIS­KE­RAR FÄNG­EL­SE

Veckans NU! - - MIX -

Ny­li­gen åk­te ” High school mu­si­cal”stjär­nan Va­nes­sa Hud­gens, 27, och pojk­vän­nen Aus­tin But­ler, 24, till Ari­zo­na. Där pas­sa­de de på att läm­na en kär­leks­för­kla­ring i na­tio­nal­par­ken Coco­ni­no Na­tion Fo­rest ge­nom att ris­ta in si­na namn och ett hjär­ta på en klip­pa, och se­dan läg­ga upp re­sul­ta­tet ( som de nu har ra­de­rat) på Instagram. Trots att det kan ver­ka som en gul­lig hand­ling är den olag­lig då de be­fann sig i ett na­tur­skyd­dat om­rå­de. Myn­dig­he­ter­na har nu in­lett en för­un­der­sök­ning i fal­let och skul­le stjär­nor­na fäl­las så ris­ke­rar de upp till sex må­na­der i fäng­el­se el­ler bö­ter på drygt 42 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.