STJÄR­NOR PÅ SKÅDISFEST

Veckans NU! - - RED CARPET -

Un­der den år­li­ga SAG- ga­lan

( Screen Actors Guild Awards) de­lar skå­dis­fac­ket

ut pri­ser till folk i bran­schen. He­la skå­di­se­li­ten

sam­la­des och bjöd på sto­ra do­ser glit­ter och

gla­mour på rö­da mat­tan.

Skå­di­sen Clai­re Da­nes, 36, vet att blått är flott. Sär­skilt om det blå kom­mer från Stella Mccart­ney.

Stella Mc­car tney

Svens­ka Ali­cia Vi­kan­der, 27, fort­sät­ter att le­ve­re­ra på så­väl rö­da mat­tan som un­der Hol­ly­woods pris­ut­del­ning­ar. Den här kväl­len ploc­ka­de hon hem än­nu en ut­mär­kel­se för bäs­ta bi­roll i fil­men ” The Da­nish girl”.

Ing­en Hol­ly­wood­fest är kom­plett ut­an ett be­sök av Le­o­nar­do Dicaprio, 41. Han ploc­ka­de hem pris för sin hu­vud­roll i fil­men ” The Re­ve­nant”.

” Oran­ge is the new black”- stjär­nan La­ver­ne Cox, 31, såg ut som en vac­ker su­per­hjäl­te i blå­sa med släng­kap­pa från Pra­bal Gurung.

Man kan frå­ga sig om Joe Mang­a­ni­el­lo, 39, och Sofia Ver­ga­ra, 43, verk­li­gen är verk­li­ga. Så snyg­ga är de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.