EM­MA WATSONS NYA KÄR­LEK

Veckans NU! - - MIX -

Det ver­kar som om ” Har­ry Pot­ter”- stjär­nan Em­ma Wat­son, 25, har en ny man i sitt liv – ent­re­pre­nö­ren Wil­li­am ” Mack” Knight, 35. En­ligt upp­gift har de träf­fats se­dan ok­to­ber, men först ny­li­gen ska för­hål­lan­det ha bli­vit of­fi­ci­ellt.

– Mack är en van­lig, jord­nä­ra kil­le som in­te har nå­got med Hol­ly­wood att gö­ra, och Em­ma älskar det, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en The Sun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.