KYLIE HAR SKAF­FAT GRILLZ!

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

In­spi­re­rad av pojk­vän­nen Ty­ga, 26, har Khloés lil­la­sys­ter Kylie be­stämt sig för att anamma en tuf­fa­re stil. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­des en bild på Instagram där Kylie flas­ha­de sin nya ac­ces­so­ar – grillz. – Det var en pre­sent från Ty­ga, skri­ver saj­ten Daily Mail. Kylie har ti­di­ga­re haft grillz på si­na tän­der fle­ra gång­er, förs­ta gång­en när hon ba­ra var fem­ton år gam­mal.

He­la fa­mil­jen upp­ges va­ra över­lyck­lig att La­mar har re­pat sig så bra ef­ter överdo­sen för­ra året. På bil­den syns Ken­dall Jen­ner, 20, till­sam­mans med Kims lil­la dot­ter North West, 2.

Gla­dast av al­la ska Ka­nye ha va­rit, även om det in­te syns på den här bil­den. "JAG KOM­MER ALD­RIG ATT SLU­TA ÄLS­KA LA­MAR"

Khloé och La­mar var ihop mel­lan 2009 och 2013. De gif­te sig näs­tan di­rekt ef­ter att de ha­de träf­fats. De se­pa­re­ra­de 2013, men det har ryk­tats om åter­för­e­ning­ar fle­ra gång­er. Nu upp­ges Khloé ha be­stämt sig en gång för al­la för att sat­sa på La­mar.

Här ses La­mar få en stor kram av Kylie Jen­ner, 18.

He­la fa­mil­jen var på strå­lan­de hu­mör un­der sho­wens mo­de­vis­ning och La­mar ap­plå­de­ra­de glatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.