JO­EL KIN­NA­MANS LYX­I­GA NYA HEM!

VÄL­KOM­MEN TILL HOLLYWOODSVENSKEN

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det går bra nu för Jo­el Kin­na­man. Skå­dishun­ken har näm­li­gen köpt ett stort hus i vack­ra Ve­nice, Ka­li­for­ni­en. Ta en titt!

Till­sam­mans med ta­tu­e­ra­ren Cleo Wat­ten­ström, 23, le­ver ” Sui­ci­de squad”- stjär­nan Jo­el Kin­na­man, 36, li­vet i USA. Nu har hunken köpt ett nytt hus för dem att bo i. Vil­lan, som är över 300 kvadrat­me­ter stor, kos­ta­de dry­ga 32 mil­jo­ner kro­nor! Den flå­di­ga kå­ken lig­ger i det kän­di­stä­ta om­rå­det Ve­nice i Los Ang­e­les och är väl av­skär­mat från ny­fik­na blic­kar från fans och pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer.

GOTT OM PLATS

Två vå­ning­ar ger Jo­el och Cleo gott om plats, och det finns tre sov­rum, tre bad­rum, och en vac­ker ute­plats där pa­ret kan sit­ta och my­sa än­da in på små­tim­mar­na i det ljum­ma Ka­li­for­ni­enkli­ma­tet. Hu­set är fullt av öpp­na plan­lös­ning­ar och det finns in­spi­re­ran­de väggord li­te här och var.

Ti­di­ga­re bod­de Jo­el i ett mind­re hus i Los Ang­e­les, men nu var det allt­så dags för upp­gra­de­ring. Be­ty­der det att vi kom­mer att få hö­ra lju­det av små barn­föt­ter snart?

Stig på, stig på! Här bor svens­ke su­per­skå­di­sen Jo­el Kin­na­man nu­me­ra! Stjär­nan har köpt den­na vil­la som lig­ger i Ve­nice, Ka­li­for­ni­en. "VIL­LAN KOS­TA­DE 32 MIL­JO­NER"

Jo­el är ak­tu­ell med fil­men ” Sui­ci­de squad” som kom­mer ut se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.