BI­KI­NI SPICE!

MEL B: S HE­TA STRANDDAG MED MA­KEN

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

” Be­ach up your li­fe” tänk­te Spice Girls­stjär­nan Mel B och drog med sig sin man till en pa­ra­di­sö för li­te ro­man­tiskt plas­kan­de.

Turks & Cai­cos är en ögrupp be­stå­en­de av ett an­tal pa­ra­di­sö­ar i Västin­di­en med långa vi­ta sand­strän­der och kri­stall­klart vat­ten. Dit åk­te ar­tis­ten Me­la­nie Brown, 40, mer känd som Mel B, och hen­nes jämn­gam­le ma­ke Step­hen Bela­fon­te ny­li­gen för att få li­te tid på tu man hand. Och visst ser det helt sjukt här­ligt ut?

VÄLTRÄ­NAD KROPP

Un­der re­san roc­ka­de Mel B en blå ban­deau­bi­ki­ni som verk­li­gen fram­häv­de hen­nes av­unds­värt välträ­na­de kropp. Stjär­nan ver­ka­de ha the ti­me of her li­fe på den folk­tom­ma stran­den och kun­de in­te lå­ta bli att kra­ma och pus­sa på sin hunk till man, som hon va­rit gift med i snart nio år.

– De blir ba­ra mer kä­ra för var­je år, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Pop­su­gar.

TAP­PA­DE BYX­OR­NA

Pa­rets bu­san­de i de tur­ko­sa vå­gor­na av­bröts då och då av vi­lo­pa­u­ser vid strand­kan­ten. Vid ett till­fäl­le täckte Mel B och Step­hen varand­ras krop­par med sand in­nan de hop­pa­de tillbaka ner i plur­ret. Väl i vatt­net tap­pa­de både hon och han bad­byx­or­na, till pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­nas sto­ra gläd­je. Den lil­la fa­dä­sen ver­ka­de dock in­te stö­ra stjär­nor­nas ro­man­tis­ka ex­tas och de fort­sat­te att ba­da och skrat­ta tills det var dags att åter­vän­da till lyx­ho­tel­let de bod­de på.

Nu vill vi ock­så dra till Västin­di­en och rul­la oss i san­den!

Tell me what you want, what you re­al­ly re­al­ly

want! Sång­ers­kan Me­la­nie Brown, mer känd som Mel B, ver­ka­de le­va li­vet till ful­lo un­der en re­sa till Västin­di­en ny­li­gen. Stjär­nan hop­pa­de lyck­ligt runt i de tur­ko­sa vå­gor­na.

Puss & kläm! Step­hen kun­de in­te hål­la tas­sar­na bor­ta från Mel B: s välträ­na­de boo­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.