ALI­CIA VI­KAN­DER ÅTER­FÖRE­NAD MED "X- MEN"- HUNKEN!

IT’S BACK ON

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

De gjor­de slut i hös­tas ef­ter att ha dej­tat i nio må­na­der – men nu går svens­ka stjärn­skot­tet Ali­cia Vi­kan­der tillbaka till skå­di­sen Mi­chael Fass­ben­der.

Mi­chael Fass­ben­der, 38, är känd för att char­ma si­na mot­spe­lers­kor ( bland an­nat har han dej­tat sin ” X- men”- kol­le­ga Zoe Kra­vitz). Där­för blev in­te många för­vå­na­de när han fick upp ögo­nen för svens­ka Ali­cia Vi­kan­der, 27, ef­ter att ha job­bat med hen­ne i fil­men ” The Light between oce­ans” 2014. Den he­ta du­on höll ihop i nio må­na­der in­nan det tog slut i sep­tem­ber för­ra året. Men skam den som ger sig: nu ger de för­hål­lan­det en ny chans.

LÄM­NA­DE FEST IHOP

Den el­va år yng­re Ali­cia, som just nu skör­dar enor­ma fram­gång­ar i USA, fo­ta­des ny­li­gen ihop med skå­dishun­ken i Lon­don. Det var in­nan brit­tis­ka BAF­TA Awards som hon och Mi­chael en­ligt upp­gift åt mid­dag. I ja­nu­a­ri sågs de till­sam­mans på Gol­den glo­be- ga­lan, och sent på nat­ten läm­na­de de en ef­ter­fest på Sun­set To­wer Ho­tel i West Hol­ly­wood hand i hand.

– Mi­chael och Ali­cia dej­tar, och till­bring­ar myc­ket tid ihop, sä­ger en käl­la till tv- ka­na­len E! News.

"DE TILL­BRING­AR MYC­KET TID IHOP" Ali­cia Vi­kan­der är verk­li­gen up­pe i smö­ret i Hol­ly­wood. Hon har in­te ba­ra en fram­gångs­rik skå­dis­kar­riär – hon är även tillbaka hos hunken Mi­chael Fass­ben­der. Ny­li­gen sågs de läm­na en my­sig re­stau­rang ihop.

Ali­cia och Mi­chael gjor­de slut i sep­tem­ber för­ra året ef­ter nio må­na­der till­sam­mans. Men nu ger de allt­så för­hål­lan­det en ny chans.

Mi­chael har ti­di­ga­re dej­tat skå­di­sen Zoe Kra­vitz, idag 27.

På BAF­TA- ga­lan i Lon­don satt de bred­vid varand­ra i publi­ken och såg ut att ha det rik­tigt här­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.