BEL­LA HADID SAM­BO MED THE WE­EK­ND

Veckans NU! - - MIX -

Vi skul­le in­te tac­ka nej till att hänga med Ken­dall Jen­ner, 20, Alan­na Ar­ring­ton, 17, Lily Aldridge, 30, Iri­na Shayk, 30, Gigi Hadid, 20, Karlie Kloss, 23, Jour­dan Dunn, 25, och El­sa Hosk, 27. Här syns tje­jer­na bakom ku­lis­ser­na till en Di­a­ne von Fursten­berg- vis­ning. Mo­del­len Bel­la Hadid, 19, och mu­si­kern The We­ek­nd, 26, blev till­sam­mans för­ra året och för­hål­lan­det blir allt mer se­ri­öst. Ny­li­gen be­stäm­de sig de unga stjär­nor­na för att bli sam­bor.

– De se­nas­te må­na­der­na har för­hål­lan­det verk­li­gen ut­veck­lats. De kän­ner sig re­do för det här ste­get, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

En­ligt upp­gift har du­on re­dan bör­jat pra­ta om barn och gif­ter­mål.

– De­ras kom­pi­sar sko­jar re­dan om att de be­ter sig som ett gift gam­malt par, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.