BECK­HAM BLIR DIL­DO

Veckans NU! - - MIX -

Am­ber Ro­se, 32, och Blac Chy­na, 27, vet verk­li­gen hur man fes­tar till det. Or­dent­ligt. Var är vår in­bju­dan? Kan du in­te hel­ler få nog av Da­vid Beck­ham, 40? Snart kan du ta med ho­nom he­la vägen in i säng­kam­ma­ren. Fö­re­ta­get Ce­leb­ri­ty Dil­do har näm­li­gen ut­for­mat en sex­lek­sak med stjär­nan som mo­dell. Den 20 cen­ti­me­ter långa si­li­konsta­ven fö­re­stäl­ler en bar­brös­tad Da­vid, flan­ke­rad av två re­jä­la fot­bol­lar. Vux­en­lek­sa­ken finns i fle­ra oli­ka fär­ger och kal­las för ” The Buck­ham”. Spring och köp… el­ler?

SKÅDISPARETS BEBISLYCKA!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.