Svart­sju­ke­fe­ber i Dröm­fa­bri­ken

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

De­tär in­te all­tid lätt att li­ta på sin part­ner till hund­ra pro­cent. Spe­ci­ellt in­te om man är ihop med en snygg Hol­ly­wood­stjär­na. Frå­ga ba­ra de här per­so­ner­na… Mi­ran­da kerr är to­kig på ex­ma­ken

or­lan­do Bloom som bör­jat dej­ta ka­ty Per­ry. Var­för? För att han re­dan lå­tit de­ras ge­men­sam­ma son

Flynn träf­fa sin pap­pas nya tjej.

eva Men­des får an­tag­li­gen stän­digt slå bort be­und­ra­re från ma­ken Ry­an

gos­ling. Den här gång­en är det ex­et Rachel Mca­dams som stu­lit hun­kens upp­märk­sam­het, och Eva är in­te glad… Ben­ji Mad­den är så so­tis att han in­te vill att hust­run Ca­me­ron di­az läm­nar hem­met ut­an ho­nom. Han står näm­li­gen in­te ut med att hon är vän med sin fö­re det­ta pojk­vän Jus­tin

timberlake! Som ni hör är det dra­ma, dra­ma, dra­ma i Dröm­fa­bri­ken. Men det finns för­stås plats för mer än så – vad sägs om gif­ter­mål och nak­na män? Man tac­kar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.