MA­DON­NA FÖR­LO­RAR VÅRD­NA­DEN OM SO­NEN

Veckans NU! - - MIX -

Vad snällt av skå­di­sen Sacha Ba­ron Co­hen, 44, att vi­sa tje­jer­na hur man po­se­rar som ett proffs när man är lätt­klädd. När Ma­don­na, 57, tur­ne­ra­de i Eu­ro­pa i hös­tas pas­sa­de hen­nes son Roc­co, 15, på att dra till sin pap­pa Guy Rit­chie, 47, som bor i Lon­don. Se­dan dess har han en­ligt upp­gift vägrat att åka tillbaka till USA och ny­li­gen möt­tes re­pre­sen­tan­ter för för­äld­rar­na för att gö­ra upp i en fa­mil­je­dom­stol. Nu sägs sång­ers­kan ha ac­cep­te­rat att hen­nes son hell­re vill bo hos sin pap­pa och en­ligt tid­ning­en Daily Mail ska Ma­don­na va­ra full­stän­digt be­drö­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.