GUB­BEN I LÅ­DAN

Veckans NU! - - MIX -

Re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kar­dashi­an, 31, gör allt för att slip­pa bli fo­tad ef­ter ett be­sök på gym­met. Al­la sätt är ju bra ut­om de då­li­ga.

Ka­nye West, 38, är en av de stjär­nor som skri­kit högst om att ar­tis­ter för­lo­rar peng­ar på ström­nings­tjäns­ter och olag­li­ga ned­ladd­ning­ar. Ny­li­gen twitt­ra­de rap­pa­ren en bild på sin da­torskärm för att vi­sa vad han lyss­na­de på, men två fli­kar i bak­grun­den av­slö­ja­de sam­ti­digt att Ka­nye tro­ligt­vis lad­da­de hem mu­sik och ett pro­du­cent­pro­gram olag­ligt.

Pin­samt vär­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.