SÅNG­ERS­KAN BY­TER NAMN – IGEN

Veckans NU! - - MIX -

I de­cem­ber gick sång­ers­kan Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni, 32, skil­da vägar från Je­an- Ber­nard Fer­nan­dez Versi­ni och nu sägs stjär­nan pla­ne­ra att gö­ra sig av med frans­man­nens ef­ter­namn. En­ligt upp­gift vill Che­ryl ta tillbaka nå­got av si­na ti­di­ga­re namn: Co­le el­ler Twee­dy.

– Che­ryl Co­le blev ett va­ru­mär­ke. Det hand­la­de in­te om Ashley ( Che­ryls förs­ta ma­ke, reds. anm.) i slutän­dan. Många re­fe­re­rar fort­fa­ran­de till hen­ne som Che­ryl Co­le ef­tersom det var un­der det nam­net som hon gick från att va­ra med­lem i ett tjej­band till att bli en su­per­stjär­na, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en The Sun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.