FIFTY SHADES OF HÅNG­EL!

Veckans NU! - - MIX -

Ja­ha, här står Da­ko­ta John­son, 26, och rul­lar tunga med Jamie Dornan, 33, un­der in­spel­ning­ar­na av ” Fifty shades dar­ker”. Nå­gon mer som är av­und­sjuk? Har Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 39, svårt att släp­pa ta­get om Gwy­neth Pal­trow, 43? En­ligt upp­gift igno­re­rar stjär­nan Gwy­net­hs skils­mäs­so­an­sö­kan, trots att hon läm­na­de in den i april för­ra året. Då ha­de ex­pa­ret re­dan va­rit se­pa­re­ra­de i över ett år. Nu ska do­ma­ren i må­let ha re­a­ge­rat på att skils­mäs­san in­te går fram­åt och en­ligt saj­ten TMZ kan det slu­ta med att Gwy­neth får allt hon bad om i sin skils­mäs­so­an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.