ÄVEN

Veckans NU! - - MIX -

pro­va brudI en trai­ler in­för den kom­man­de sä­song­en av tv- se­ri­en ” I am Cait” syns Cait­lyn klän­ning­ar i en ex­klu­siv bu­tik i Hol­ly­wood.

Cait i klip­pet. – Jag har växt in i min kvinn­lig­het, men är un­der stän­dig ut­veck­ling, sä­ger

äk­ten­ska­pen som En­ligt upp­gift har stjär­nan öpp­nat dör­ren för att gif­ta sig igen ef­ter de tre man.

– Jag stäng­er inga dör­rar, sä­ger hon.

Kim, som ny­li­gen blev två­barns­mam­ma, be­kym­rar sig nu en­ligt upp­gift över att Cait ska stjä­la upp­märk­sam­he­ten från hen­ne. Vi tror in­te att hon be­hö­ver oroa sig så värst myc­ket…

In­nan stjär­nan blev Cait kal­la­de hon sig Bru­ce. Här syns Bru­ce till­sam­mans med Kylie, Khloé och Ken­dall på ett event 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.