SPEX­I­GA SPATSERAREN

Veckans NU! - - MIX -

Det är många käns­lor på en gång i den här bil­den. Ali­cia Vi­kan­der, 27, som pre­cis ta­git emot en Oscar för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll, kys­ser pojk­vän­nen Mi­chael Fass­ben­der, 38, på kin­den, me­dan mot­spe­la­ren Ed­die Red­may­ne, 34, ap­plå­de­rar sin kol­le­ga, och Ali­ci­as mam­ma ser otro­ligt stolt ut när hon tit­tar på sin dot­ter. Kol­la in mig, vad to­kig jag

är då! Ka­te Hud­son, 36, gör en an­norlun­da en­tré in på Va­ni­ty Fairs Oscar­spar­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.