JAI­ME KING BLEV SEX­U­ELLT UT­NYTT­JAD

Veckans NU! - - MIX -

” Hart of Dixie”- skå­di­sen Jai­me King, 36, gick ny­li­gen ut på Instagram och be­rät­ta­de att hon blev sex­u­ellt ut­nytt­jad som ton­å­ring. Det­ta ef­ter att La­dy Ga­ga upp­trätt med en låt på Oscars­ga­lan som hand­lar om just det.

– Tack La­dy Ga­ga, jag kän­de änt­li­gen att jag läk­te li­te ef­ter att som min­derå­rig ha bli­vit ut­nytt­jad un­der fle­ra år, skrev Jai­me.

Starkt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.