"DEX­TER" ÄR GIFT

Veckans NU! - - MIX -

Mi­chael C. Hall, 45, som spe­lar mör­da­ren tilli­ka po­li­sen Dex­ter i se­ri­en med sam­ma namn, är en gift man! Det var flick­vän­nen se­dan fy­ra år tillbaka, Mor­gan Macgre­gor, som fick sät­ta en ring på skå­di­sens finger i Ci­ty Hall i New York. Det här är Mi­chaels tred­je äk­ten­skap – ti­di­ga­re har han va­rit gift med ” Dex­ter”- kol­le­gan Jen­ni­fer Car­pen­ter samt skå­di­sen Amy Spang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.