UND E R L U P P EN

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Da­vid Bowie le­ver dessvär­re in­te läng­re, men han är för evigt in­ta­tu­e­rad på 30- åri­ga La­dy Ga­gas kropp! ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”stjär­nan Kris Jen­ner, 60, ger en fing­er­vis­ning om vad som hän­der när man ska­dar lång­fing­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.