ÄR

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Ex­pa­ret Gwen Ste­fa­ni och Ga­vin Ross­da­les fö­re det­ta barn­flic­ka Min­dy Mann – som Ga­vin be­drog Gwen med – vän­tar barn!

Isam­band med att Gwen Ste­fa­ni, 46, och Ga­vin Ross­da­le, 50, gick skil­da vägar i slu­tet av för­ra året av­slö­ja­de käl­lor att Ga­vin un­der fle­ra år ha­de va­rit otro­gen mot sång­ers­kan med de­ras barns nan­ny Min­dy Mann. Ef­ter skils­mäs­san ska Ga­vin och Min­dy ha fort­satt att träf­fas – och nu av­slö­jar barn­flic­kans sys­ter att Min­dy är gra­vid! Sys­tern la­de ny­li­gen upp en bild på Instagram med en bild på Min­dys be­bis­bu­la och en bal­long med tex­ten ” Det är en pojke”. På en an­nan bild lu­tar sig två vän­ner in för att pus­sa på Min­dys mage.

– Jag är jät­te­glad att be­rät­ta att jag ska bli mos­ter

I slu­tet av för­ra året choc­ka­de Gwen Ste­fa­ni och Ga­vin Ross­da­le Hol­ly­wood när de plöts­ligt gick skil­da vägar. Snart av­slö­ja­des det att Ga­vin va­rit otro­gen med de­ras barn­flic­ka Min­dy Mann. Nu är hon gra­vid! Här ses Ga­vin och Min­dy med ex­pa­rets barn Kingston, 9, och Zuma, 7. "GWEN BLEV RA­SAN­DE"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.