GRA­VID!

EF­TER GA­VINS OTROHET MOT GWEN

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET, BULLS

till än­nu ett vac­kert barn, skri­ver sys­tern på Fa­ce­book.

EN HEM­LIG­HET

En­ligt saj­ten Daily Mail har barn­flic­kan än­nu in­te ve­lat be­rät­ta vem som är pap­pa till den kom­man­de be­bi­sen. Gwen är för­mod­li­gen allt an­nat än glad över ny­he­ten. Sång­ers­kan sägs ha bli­vit för­kros­sad när hon fick ve­ta att Ga­vin ha­de be­dra­git hen­ne – han ska till och med ha haft sex med Min­dy när Gwen låg på BB och föd­de barn.

– Hon blev för­öd­mju­kad, ra­san­de och ge­ne­rad, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Stac­kars Gwen!

Min­dy ska ha gjort allt för att se ut som Gwen, an­tag­li­gen för att på så sätt för­fö­ra Ga­vin. Här bär hon på Gwens yngs­ta son Apol­lo, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.