BRANGELINAS FLYTTKATASTROF NYA HU­SET ÖVER­SVÄM­MAT

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie flyt­ta­de ny­li­gen in i sitt nya hem i Lon­don, men Eng­landsvis­tel­sen bör­ja­de in­te som su­per­pa­ret ha­de tänkt sig. De drab­ba­des av en enorm över­sväm­ning – av av­fö­rings­vat­ten.

Ien lyx­vil­la i Lon­don med nio sov­rum bo­sat­te sig stjär­nor­na Brad Pitt, 52, och Ange­li­na Jo­lie, 40, ny­li­gen till­sam­mans med bar­nen Mad­dox, 14, Pax, 12, Za­ha­ra, 11, Shi­loh, 9, samt tvillingarna Knox och Vi­vi­en­ne, 7. He­la den sto­ra fa­mil­jen ska bo i Eng­land me­dan Brad job­bar med upp­föl­ja­ren till fil­men ” World war Z” och Angie med hu­ma­ni­tärt ar­be­te. Allt ver­ka­de till en bör­jan gå en­ligt pla­ner­na – men det höll in­te länge. Gans­ka om­gå­en­de ef­ter att pa­ret och al­la barn flyt­tat in drab­ba­des de av en stor över­väm­ning.

"ETT RIK­TIGT STORT PRO­BLEM"

En­ligt upp­gift tving­a­des Brad ringa fö­re­ta­get Dy­no­rod som spe­ci­a­li­se­rar sig på tra­si­ga av­lopps­rör och av­fö­rings­rens­ning för att få bukt med pro­ble­met.

Skit ock­så!

"DE BLEV FÖR­SKRÄCK­TA" Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie möt­tes av nå­got myc­ket oväl­kom­met när de flyt­ta­de in i sitt nya hus i Lon­don: det blev över­sväm­ning. En­ligt upp­gift var det en to­a­lett som gick sön­der. Ovan syns Buc­king­ham Pa­la­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.