AV BAJS!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det vi­sa­de sig att det var en av to­a­let­ter­na i den enor­ma vil­lan som gått sön­der. Käl­lor be­rät­tar att in­red­ning och golv för hund­ra­tu­sen­tals kro­nor har bli­vit för­stört av baj­s­vatt­net.

– Brad och Ange­li­na blev för­skräck­ta av hän­del­sen. Det var ett rik­tigt stort pro­blem med to­an, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Som tur är sit­ter Brange­li­na in­te helt i ski­ten, ef­tersom det finns nio bad­rum till i hu­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.