CAIT­LYN JEN­NER LAN­SE­RAR LÄPP­STIFT

Veckans NU! - - MIX -

Cait­lyn Jen­ner, 66, fort­sät­ter att skör­da fram­gång­ar. Nu släp­per hon eget eget läpp­stift till­sam­mans med smink­mär­ket Mac. Läpp­stif­tet ska he­ta ” Fi­nal­ly free” och kom­mer fin­nas i en be­grän­sad upp­la­ga. Vins­ten kom­mer att gå till or­ga­ni­sa­tio­nen Mac AIDS trans­gen­der ini­ti­a­ti­ve.

And­ra kän­da kvin­nor som har sam­ar­be­tat med Mac är Mi­ley Cyrus, Ri­han­na, La­dy Ga­ga och Nic­ki Mi­naj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.