AM­BER DEJ­TAR BASKETHUNK

Veckans NU! - - MIX -

Nu SPE­LAR jag verk­li­gen ten­nis, he­he! Jag Jen­ner

igen dig! Mo­del­len Am­ber Ro­se, 32, må fort­fa­ran­de ha ex­et Wiz Khali­fa in­ta­tu­e­rad på sin arm, men nu har hon en­ligt upp­gift gått vi­da­re och hit­tat sig en ny kil­le. Den lyck­li­ge man­nen är bas­ket­spe­la­ren Ter­rence Ross, 25. Den se­nas­te ti­den har Am­ber spot­tats i publi­ken un­der Ter­ran­ce mat­cher och ny­li­gen be­kräf­ta­de hon kär­le­ken med en vi­deo på Instagram i vil­ken hon kal­lar ho­nom för ba­by.

Ro­se + Ross = sant!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.