Oscars-spe­ci­al!

Hall of sha­me

Veckans NU! - - NEWS -

Spa­na in ti­der­nas värs­ta Oscars-klän­ning­ar!

När det van­kas ga­la ploc­kar kändisarna fram si­na all­ra glam­mi­gas­te out­fits för att ski­na or­dent­ligt på rö­da mat­tan, men ibland blir re­sul­ta­tet in­te rik­tigt som de ha­de tänkt sig. Här är ti­der­nas mest hå­na­de Oscar­sout­fits.

Sång­ers­kan Cher, 69, vet pre­cis vad som krävs för att stic­ka ut på en stjärnspäc­kad röd mat­ta: myc­ket glit­ter, myc­ket hud och en och an­nan över­di­men­sio­ne­rad hu­vud­bo­nad.

La­dy Ga­ga, idag 30, var så nä­ra att lyc­kas med sin ga­la­look för­ra året – men så glöm­de hon att ta av sig disk­hands­kar­na!

Nå­gon­stans bakom det här svar­ta sjo­ket göm­de sig skå­di­sen Til­da Swin­ton, idag 55, på ga­lan 2008.

På Oscars­ga­lan 2001 såg Ka­te Hud­son, idag 36, ut att va­ra minst 30 år äld­re än hon är idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.