Glad påsk öns­kar Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - NEWS -

Änt­li­gen när­mar sig påsken och stjär­nor­na är i ägg- stas över att få fros­sa i allt vad fjädrar och på­s­kris he­ter. Kol­la här ba­ra!

MEN LÄGG ÄGG! Vi ka­nin- te lå­ta bli att bli av­und­sju­ka på ” Twi­light”- skå­di­sen Nik­ki Reed, 27, som har fått så många cho­klad­ka­ni­ner.

ÖRON­MÄRK­TA

STJÄR­NOR Sö­ta­re påsk­ha­rar än de brit­tis­ka tv- pro­fi­ler­na Fe­ar­ne Cot­ton, 34, och Hol­ly Wil­loug­h­by, 35, får man le­ta ef­ter.

. HAR FÅTT KOR­GEN … men i det här fal­let be­ty­der

det som tur är in­te att 27, har bli­vit dum­pad av

sin pojk­vän.

. ÄGG­ST­RA PÅSKFIN

all Victoria’s sec­ret- mo­del­len Be­ha­ti Prin­sloo, 26, går in för de­ko­ra­tio­ner och har till och med påsk­pyn­tat sig själv.

ÄGGANDE STUND? ” Hu­set fullt”- skå­di­sen John Sta­mos, 52, är

en ka­nin i säng­en. El­ler för­låt, han har en ka­nin i säng­en

me­nar vi för­stås!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.