JUS­TIN TOG SPRINGNOTA

Veckans NU! - - WHAT?! -

Om Jus­tin ska bli pap­pa be­hö­ver han nog skär­pa till sig li­te. Stjär­nan, som för till­fäl­let be­fin­ner sig på en världs­tur­né, ver­kar näm­li­gen in­te ha sten­koll på vad det in­ne­bär att va­ra en an­svars­ta­gan­de vux­en man. Ny­li­gen ska sång­a­ren ha be­sök­te en bar i Se­att­le och be­ställt in en hel run­da svin­dy­ra whis­kys­hots.

– Se­dan för­svann Jus­tin och hans gäng ut­an att be­ta­la no­tan på 1100 kro­nor, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Du bor­de ha råd att be­ta­la, Jus­tin!

"SCOTT ÄR RA­SAN­DE" Trots att gra­vi­di­te­ten en­ligt upp­gift var opla­ne­rad ska Kourt­ney ha be­stämt sig för att be­hål­la bar­net.

Men en av hu­vud­per­so­ner­na i dra­mat – Jus­tin – ver­kar ta det he­la med ro. ” Han tyc­ker att det ver­kar kul att va­ra pap­pa”, sä­ger en käl­la. Här ses stjär­nan med en kom­pis be­bis.

Det ska ha re­tat upp Kourtneys ex Scott Di­sick, som hon har bar­nen Ma­son, 6, Pe­ne­lo­pe, 3…

… och Rei­gn, 1, med. ” Scott har all­tid sagt att han skul­le bli ra­san­de om Kourt­ney blev gra­vid med nå­gon an­nan”, sä­ger en käl­la.

Även Jus­tins exkex Se­le­na Go­mez upp­ges va­ra upp­rörd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.