IDOLDYRKAN

Veckans NU! - - MIX -

Vil­ket proffs Se­le­na Go­mez, 23, är! Här ger hon ett gäng fans pre­cis vad de vill ha.

Skå­dishun­ken Tom Har­dy, 38, hop­par från en hög klip­pa i en ny re­klam­film för bil­mär­ket Hyun­dai. Det he­la kal­las ” tomb­sto­ning” och klas­sas som en myc­ket risk­fylld ak­ti­vi­tet. Nu ra­sar kust­be­vak­ning­en mot Tom.

– Han är en fö­re­bild och unga män­ni­skor ser upp till ho­nom. Det sän­der verk­li­gen ut ett fel­ak­tigt bud­skap, sä­ger en ta­les­per­son för Ber­ry

He­ads kust­be­vak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.