SÅ­DAN MOR, SÅ­DAN DOT­TER

Veckans NU! - - MIX -

Både Kim Kar­dashi­an, 35, och lil­la

– North West, 2, älskar att shop­pa ba­ra i li­te oli­ka af­fä­rer. Hop­pas att ing­en har pink- at

i vatt­net! Vad här­ligt det ver­kar va­ra att va­ra su­per­mo­dell! Titta ba­ra på Be­ha­ti Prin­sloo, 26, och hen­nes ” van­li­ga dag på job­bet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.