BRANGELINAS SVIN­DY­RA LON­DON- HEM!

Veckans NU! - - MIX -

Som Veckans NU! av­slö­ja­de i för­ra num­ret har Brad och Ange­li­na stött på pro­blem i sitt till­fäl­li­ga bo­en­de i Lon­don. En­ligt upp­gift har de näm­li­gen drab­bats av över­sväm­ning då en av to­a­let­ter­na gick sön­der. Det lär ha kostat en slant att la­ga to­a­let­ten och even­tu­el­la vat­ten­ska­dor, och som om det in­te vo­re nog så kos­tar hu­set re­dan en mind­re för­mö­gen­het. Hy­ran för vil­lan är näm­li­gen drygt 175 000 kro­nor – i må­na­den!

"HON PAC­KA­DE SI­NA VÄS­KOR OCH DROG"

Nu kan pa­ret va­ra på väg att gå skil­da vägar.

Hur ska du lö­sa det här, Brad?

We've got 99 pro­blems, men peng­ar är in­te ett av dem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.