À LA HOL­LY­WOOD

Veckans NU! - - RED CARPET -

Nic­ke­lo­de­on Kids’ Cho­ice

Awards är en ga­la som hyl­lar årets mest fram­stå­en­de pro­fi­ler in­om tv, film och

mu­sik. Den sänds li­ve på barn­ka­na­len vin-nar­naNic­ke­lo­de­on och rös­tas fram av ka­na­lens

tit­ta­re.

Ver­sa­ce Heidi Klum, 42, roc­ka­de ett ljus­blått Ver­sa­ce­fo­dral.

Mo­del­len Chan­tel Jeff­ri­es, 23, fram­häv­de si­na snyg­ga kur­vor i den här tigh­ta byx­dres­sen.

Sång­ers­kan Zendaya, 19, var klas­siskt snygg i Uly­a­na Ser­ge­en­ko- blå­sa.

Kväl­lens mest pas­san­de jac­ka satt på skå­di­sen Coy Ste­wart, 17. Rugrats 4- ever!

Grönt är skönt! Det tyc­ker i al­la fall 20- åri­ga dan­sa­ren Chachi Gon­za­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.