"HON HAR GÅTT NER 30 KI­LO"

Veckans NU! - - RED CARPET -

In­för bröl­lo­pet vil­le Ma­ri­ah upp­nå sitt livs bäs­ta form – och det snabbt. En­ligt

att ra­sa upp­gift har hon tap­pat näs­tan 30 ki­lo det se­nas­te året, och hon fort­sät­ter i vikt. – Det går knappt att kän­na igen hen­ne, skri­ver saj­ten Ra­dar On­li­ne.

och Det som lig­ger bakom den ex­tre­ma vikt­ned­gång­en ska va­ra en strikt di­et

Ma­ri­ah sten­hård trä­ning. Att bröl­lo­pet nu upp­ges va­ra i fa­ra är ing­et som stop­par från att fort­sät­ta di­e­ten.

– Hon kom­mer in­te att slu­ta ban­ta vad som än hän­der. Hon älskar sin nya kropp, sä­ger käl­lan.

Och när Ma­ri­ah flas­ha­de sin enor­ma för­lov­nings­ring råd­de det inga tvi­vel om att för­hål­lan­det var se­ri­öst.

"DET BÖR­JAR BLI ETT RIK­TIGT

PRO­BLEM"

Men en­ligt upp­gift kom­mer det in­te att bi nå­gon bröl­lop för­rän Ja­mes le­ver upp till Ma­ri­a­hs krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.