Veckans NU! - - STREET STYLE -

i tvFör tio år se­dan fick Zac oss att smäl­ta när han spe­la­de den gul­li­ge Troy Bol­ton

– och se­ri­en ” High school mu­si­cal”. Stjär­nan har minst sagt för­änd­rats se­dan dess idag får han vå­ra hjär­tan att dan­sa jen­ka och jit­ter­bug sam­ti­digt!

… även om Dway­ne såg mått­ligt ro­ad ut un­der en scen där Zac till sy­nes för­sö­ker räd­da li­vet på ho­nom.

… li­kaså kom­mer vi att få se ett och an­nat liv­räddar­torn. Här står Il­fe­nesh Ha­de­ra som spe­lar liv­räd­da­ren Step­ha­nie Hol­den.

Ut­åt sett tycks de bå­da skå­di­sar­na trots allt kom­ma bra över­ens…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.