HEJ­DÅ, SUPERLÄPPARNA!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ny­li­gen choc­ka­de Kylie si­na Instagram­föl­ja­re ge­nom att läg­ga upp en bild på sig själv ut­an de ka­rak­tä­ris­tis­ka put­läp­par­na.

– Hon vill gå tillbaka till sitt na­tur­li­ga ut­se­en­de, sä­ger en käl­la.

Ky­li­es sto­ra­sys­ter Kim Kar­dashi­an, 35, fick som be­kant sitt and­ra barn i slu­tet av för­ra året. Kim pra­ta­de un­der sin gra­vi­di­tet öp­pet om hur job­bigt hon tyck­te det var att va­ra gra­vid, vil­ket av­skräck­te Kylie re­jält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.