LE­NA DUNHAM OPE­RE­RA­DES AKUT

Veckans NU! - - MIX -

” Girls”- ska­pa­ren Le­na Dunham, 29, har ti­di­ga­re pra­tat öp­pet om sin sjuk­dom en­do­metri­os, en sjuk­dom som drab­bar kvin­nor och kan le­da till livs­långa symp­tom i form av smär­tor, ener­gi­lös­het och svå­rig­he­ter att bli gra­vid. Ny­li­gen tving­a­des stjär­nan till akut ope­ra­tion.

– Hon drab­ba­des av en brus­ten cys­ta på ägg­stoc­kar­na, sä­ger en Le­nas ta­les­per­son.

Nu har stjär­nan or­di­ne­rats vi­la.

Krya på dig, Le­na!

HULK HOGAN STÄM­MER SAJT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.