VAD KOM­PEN­SE­RAR DU FÖR, AR­NOLD?

Veckans NU! - - MIX -

Den gam­le ac­tionhjäl­ten Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, 68, har in­te ba­ra sto­ra bic­car – han har även en re­jäl bil. Vi stäl­ler oss tvek­sam­ma till hur lämp­lig den är att kö­ra om­kring i Los Ang­e­les med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.