BOBBI KRISTI­NAS DÖDS­OR­SAK FAST­STÄLLD

Veckans NU! - - MIX -

Whitney Houstons dot­ter Bobbi Kristi­na Brown gick sam­ma öde till mö­tes som sin mam­ma när hon av­led för­ra året ef­ter att ha hit­tats liv­lös i ett bad­kar. Nu har stjär­nans ob­duk­tions­rap­port släppts och en­ligt den av­led Bobbi Kristi­na av drunk­ning till följd av en överdos.

– Hon tup­pa­de av med an­sik­tet nedåt i vatt­net och fick svå­ra hjärn­ska­dor, skri­ver saj­ten X17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.