UN­DER­BART ÄR KORT RE­DAN SLUT MEL­LAN KAT VON D & STE­VE- O

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan be­skrev Kat Von D tv- pro­fi­len Ste­ve- O som sitt livs kär­lek. Nu är för­hål­lan­det över.

Det ver­ka­de näs­tan va­ra för bra för att va­ra sant när ta­tu­e­ra­ren Kat Von D, 34, och ” Jac­kass”stjär­nan Step­hen Gil­christ Glo­ver, mer känd som Ste­ve- O, 41, of­fent­lig­gjor­de sin re­la­tion i slu­tet av för­ra året.

– Vi är mer än ba­ra vän­ner. Han är mitt livs kär­lek, sa Kat till Af­ton­bla­det i feb­ru­a­ri.

SLOG GNIS­TOR

Men för­hål­lan­det fast­na­de på den be­ryk­ta­de tre­må­na­der­strös­keln. Ny­li­gen kom be­ske­det att stjär­nor­na har gjort slut.

– Det var en kort men him­lastor­man­de ro­mans, skri­ver saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Stjär­nor­na bör­ja­de dej­ta i no­vem­ber i fjol och kär­leks­gnis­tor­na flög. De de­la­de många sto­ra in­tres­sen – bland an­nat det för ta­tu­e­ring­ar – och blev snart ett par.

– Jag vet, det är ga­let att jag har bli­vit en ren och nyk­ter, djuräls­kan­de ve­gan som gil­lar att me­di­te­ra, men jag är glad att det har bli­vit så. Än­nu gla­da­re är jag över det fak­tum att jag får till­bringa min tid ihop med den här choc­ke­ran­de vack­ra och häp­nads­väc­kan­de ta­lang­ful­la kvin­nan, skrev Ste­ve- O på Instagram för ett tag se­dan.

BRÅ­KA­DE MYC­KET

En­ligt upp­gift tog för­hål­lan­det slut ef­ter fle­ra sto­ra bråk, och stjär­nor­na upp­ges in­te va­ra sär­skilt sug­na på att fort­sät­ta va­ra vän­ner.

– De har ra­de­rat al­la bil­der på varand­ra på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger käl­lan.

Snyft!

"DE HAR RA­DE­RAT

AL­LA BIL­DER PÅ VARAND­RA"

Åh nej! De som ver­ka­de så kä­ra. Nu har ta­tu­e­ra­ren Kat Von D och ” Jac­kass”- pro­fi­len Ste­ve- O gjort slut.

Men nu är det allt­så över och en­ligt upp­gift har de ing­en kon­takt alls med varand­ra läng­re. Sno­pet!

Un­der för­hål­lan­det de­la­de bå­da stjär­nor­na fli­tigt med sig av put­tenut­ti­ga bil­der på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.