"VILL HA 100 BARN"

ADAM LE­VI­NE BLIR PAP­PA

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Det ver­kar va­ra en be­bis­boom på gång i Hol­ly­wood. Se­nast i ra­den av bli­van­de för­äld­rar är su­per­pa­ret Be­ha­ti Prin­sloo och Adam Le­vi­ne.

Ma­roon 5- sång­a­ren Adam Le­vi­ne, 36, och hans victoria’s sec­ret- mo­dell till fru Be­ha­ti Prin­sloo, 26, vän­tar barn. En­ligt upp­gift är Adam över­lyck­lig.

– Jag vill ha 100 barn. Jag vill ha fler barn än vad som är an­svars­fullt, sä­ger sång­a­ren en­ligt tid­ning­en Us Week­ly.

GIF­TE SIG 2014

Adam och Be­ha­ti bör­ja­de dej­ta 2012 och gif­te sig två år se­na­re i Mex­i­ko. Strax ef­ter bröl­lo­pet av­slö­ja­de pa­ret att de vil­le bil­da fa­milj.

– vi kom­mer de­fi­ni­tivt att gö­ra det, sa Adam då i ” Ki­is FM ra­dio show”.

En­ligt upp­gift är Be­ha­ti i tred­je el­ler fjär­de må­na­den, så be­bi­sen vän­tas kom­ma i slu­tet av som­ma­ren.

Grattis öns­kar vi på veckans NU!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A De barn­kä­ra stjär­nor­na, som gif­te sig för snart två år se­dan, vän­tar en­ligt upp­gift tillök­ning i som­mar.

"HAN ÄR ÖVER­LYCK­LIG"

Wo­ho! Nu van­kas det barn för Ma­roon 5- sång­a­ren Adam Le­vi­ne och hans fru Be­ha­ti Prin­sloo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.