Krishan­te­ring i Dröm­fa­bri­ken

Veckans NU! - - PSST! -

Ibland kom­mer allt på en gång, även för ce­leb­sen. Det är många stjär­nor som har det job­bigt just nu, och de han­te­rar si­na svac­kor på oli­ka sätt…

Ma­ri­ah Ca­rey och Ja­mes Pac­ker är i full gång med bröl­lops­pla­ne­ring­en, men en av Ja­mes då­li­ga va­nor gör att ce­re­mo­nin nu är i fa­ra! Se vad han hål­ler på med på si­dan 22.

Bla­ke Li­vely och Ry­an Rey­nolds har va­rit gif­ta ett tag, och nu har de kom­mit in i den ökän­da treår­s­kri­sen! Hur ska det gå för su­per­pa­rets äk­ten­skap? To­tal pa­nik blev det för ste­ve- o och kat von d när de gjor­de slut ef­ter en him­lastor­man­de och kort ro­mans. Var­för? De har så ge­ne­röst öst ur sig kär­lek till varand­ra på so­ci­a­la me­di­er – men nu har allt ra­de­rats… Vi hop­pas att du slip­per kri­ser i ditt liv och istäl­let kan lu­ta dig tillbaka i fa­vo­rit­få­töl­jen och nju­ta av det­ta num­mer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.