STJÄRNANS STRIK­TA ME­NY

Veckans NU! - - NEWS -

Fru­kost: Jen­ni­fer in­le­der all­tid si­na da­gar med ett glas hett ci­tronvat­ten. Se­dan är det dags för mer nyt­tig­he­ter.

– Jag bru­kar ta en pro­te­ins­ha­ke med ba­na­ner, blå­bär, ste­via och grön­sa­ker till fru­kost, sä­ger Jen­ni­fer i tid­ning­en Heat.

Lunch: Mitt på da­gen äter Jen­ni­fer all­tid en sal­lad med kyck­ling el­ler vit fisk.

– Hon vill ha i sig så li­te soc­ker och kol­hyd­ra­ter som möj­ligt, sä­ger en käl­la.

Mid­dag: Jen­ni­fers parad­rätt upp­ges va­ra ” nyt­tig car­bo­na­ra”.

– den be­står av full­kornspas­ta, ägg, ost, kal­kon­bacon och lök. ing­en gräd­de, ing­et smör, ing­en ol­ja, av­slö­jar stjär­nan.

Snacks: Såklart är Jen­ni­fers mel­lan­mål ock­så nyt­ti­ga. En­ligt upp­gift tyc­ker hon om mörk cho­klad, go­ji­bär, chi­a­frön och fro­zen yog­hurt. Mums… el­ler?

Jen har all­tid va­rit känd för sin slim­ma­de kropp, men en­ligt upp­gift väger hon nu minst tio ki­lo för li­te.

” Jus­tin tror att hon kom­mer att kol­lap­sa”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.