NICK YOUNG OTROGEN MOT IG­GY AZALEA

Veckans NU! - - MIX -

En vi­deo har läckt ut där bas­ket­spe­la­ren Nick Young, 30, sägs er­kän­na att han har va­rit otrogen mot rap­pa­ren Ig­gy Azalea, 25. Fil­men, som ska va­ra gjord för någ­ra må­na­der se­dan, är en­ligt upp­gift ta­gen av Nicks lag­kom­pis D’ang­e­lo Rus­sel och vi­sar ett sam­tal mel­lan dem. Ig­gy och Nick har va­rit för­lo­va­de i drygt ett år, men nu kom­mer upp­gif­ter om att de har haft pro­blem en läng­re tid. Stjär­nor­na ska dock va­ra re­do att job­ba på re­la­tio­nen.

– Nick och Ig­gy har pra­tat idag och de tän­ker pra­ta mer om vad som har hänt, var­för det hände och om de kan ta sig för­bi det, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! News.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.