DUB­BELT UPP

Veckans NU! - - MIX -

Man kan und­ra om Will Smith, 47, och hans kom­pis ring­de varand­ra imor­se och be­stäm­de vad de skul­le ha på sig. San­ning­en är dock att skå­di­sen har en bo­dydoub­le un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Col­la­te­ral beau­ty” – och då mås­te de na­tur­ligt­vis se li­ka­da­na ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.