FA­CE OFF

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Am­ber Ro­se, 32, gil­lar nog in­te att tap­pa an­sik­tet fram­för ka­me­ror­na. Tur att hon har en pin­ne att hål­la fast fej­jan med! Kän­ner du igen ” Vän­ner”stjär­nan Matt­hew Per­ry, 46?

Kim Kardashian, 35, blev känd 2003 när en sex­film med hen­ne och då­va­ran­de pojk­vän­nen Ray J spreds över in­ter­net. I boken ” Kardashian dy­na­sty” kart­läg­ger för­fat­ta­ren Ian Hal­pe­rin kän­dis­fa­mil­jens liv, och en­ligt ho­nom var det Kims mam­ma Kris Jen­ner, 60, som spred fil­men ef­ter att en vän tip­sat om att det skul­le gö­ra Kim be­römd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.