"DAWSONS CRE­EK"- SKÅ­DI­SEN HAR BLI­VIT FYRABARNSPAPPA

Veckans NU! - - MIX -

Den 39- åri­ge skå­di­sen Ja­mes Van Der Be­eks hem blev ny­li­gen li­te mer trång­bott. Han och hust­run Kim­ber­ly fick näm­li­gen sitt fjär­de barn, en flic­ka som fått nam­net Emi­lia.

– Vi är gla­da att kun­na de­la med oss av att Kim­ber­ly och jag var lyc­ko­sam­ma nog att väl­kom­na den här lil­la flic­kan till värl­den, an­non­se­ra­de Ja­mes på Instagram till­sam­mans med en bild på hust­run och be­bi­sen till­sam­mans med dött­rar­na Oli­via, 5, An­na­bel, 2, och so­nen Jos­hua, 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.