FRANCES BEAN SKIL­JER SIG EF­TER 2 ÅR

Veckans NU! - - MIX -

Grunge- le­gen­da­ren Kurt Co­bain och mu­si­kern Court­ney Lo­ves dot­ter Frances Bean Co­bain, 23, var ihop med pojk­vän­nen Isi­ah Sil­va, 31, i fy­ra år in­nan de gif­te sig. Men nu är äk­ten­ska­pet över, ef­ter ba­ra 21 må­na­der. En­ligt upp­gift var Frances oro­lig att Isi­ah var ute ef­ter för­mö­gen­he­ten som hen­nes far läm­nat ef­ter sig när han dog 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.