T. I. ÄR SJUBARNSPAPPA

Veckans NU! - - MIX -

Rap­pa­ren T. I, vars rik­ti­ga namn är Clif­ford Har­ris, 35, blev ny­li­gen pap­pa för sjun­de gång­en när han och hust­run Ta­me­ka ” Tiny” Cott­le- Har­ris, 40, fick sitt tred­je barn.

– Kun­de knappt bär­ga mig att be­rät­ta, men nu är ” Lucky num­ber 7” här, skri­ver stjär­nan på sin Fa­ce­book­si­da.

T. I. har se­dan in­nan fy­ra barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.