TAY­LOR & CAL­VIN FÖR­LO­VA­DE!

DJ: N GICK NER PÅ KNÄ I PAR­KEN

Veckans NU! - - MIX -

Nu ver­kar Tay­lor Swift ha kysst sin sista gro­da. Hon och pojk­vän­nen Cal­vin Har­ris pla­ne­rar en­ligt upp­gift att gif­ta sig – och det snart!

Sång­ers­kan Tay­lor Swift, 26, har in­te gjort nå­gon hemlighet av att hon haft pro­blem att hit­ta äk­ta kär­lek i det ack så yt­li­ga Hol­ly­wood. Men så för ett år se­dan sprang hon änt­li­gen in i dröm­prin­sen Cal­vin Har­ris, 32. Ettårs­da­gen firade stjär­nor­na ihop med tår­ta, pre­sen­ter och gul­li­ga kär­leks­hyll­ning­ar på Snapchat. Och en­ligt upp­gift slu­ta­de ro­man­ti­ken in­te där – dj: n ska ny­li­gen ha fri­at till sin äls­ka­de popp­rin­ses­sa.

– Hon sva­ra­de såklart ja, skri­ver NW Ma­ga­zi­ne.

CHAM­PAGNE & JORD­GUB­BAR

Tay­lor och Cal­vin har ki­lat sta­digt se­dan mars för­ra året och bå­da har ver­kat lyck­li­ga­re än nå­gon­sin än­da se­dan dess. In­te kons­tigt att de unga tur­tur­du­vor­na vill bli man och hust­ru så snabbt det ba­ra går! Cal­vin ska ha gått ner på knä och fri­at

Yes! Änt­li­gen ska al­las vår Tay­lor Swift få stå brud! Som vi har läng­tat ef­ter al­la hen­nes kra­scha­de kär­leks­re­la­tio­ner. "DET ÄR EN VINTAGERING FRÅN CARTIER"

Tay­lors pojk­vän Cal­vin ska ha gått ner på knä un­der en ro­man­tisk dejt i Nashvil­le ny­li­gen. Strax där­på fång­a­des Tay­lor på bild med en gnist­ran­de ring på väns­ter­han­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.