BRAD SKÄN­KER SIN SPERMA

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ja, el­ler näs­tan i al­la fall. Det var i slu­tet av 90- ta­let då Brads nä­ra vän Me­lis­sa

sin Et­he­ridge, idag 54, le­ta­de ef­ter en lämp­lig sper­ma­do­na­tor till­sam­mans med då­va­ran­de flick­vän. Brads sperma kom då på tal.

i – Brad var en så­dan god vän till mig då, så vi dis­ku­te­ra­de det, sä­ger Me­lis­sa tid­ning­en Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

här – Men han vil­le så gär­na ha eg­na barn, så jag tänk­te: ” Jag vill in­te de­la det med nå­gon som vill ha eg­na barn, mitt barn kom­mer re­dan att ha två för­äld­rar.

Själv­klart är he­la bar­naska­ran med: Shi­loh, 9, Vi­vi­en­ne och Knox, 7, Za­ha­ra, 11, Pax, 12…

"MAD­DOX VILL GÖ­RA SA­KER PÅ

EGEN HAND"

… och så älds­te so­nen Mad­dox, 14. Fa­mil­jen lyc­kas in­te rik­tigt med att smäl­ta in bland van­ligt folk. Bland an­nat för att de all­tid är om­ring­a­de av liv­vak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.